• 021-26130434

  • mehreiranian_charity@yahoo.com
  • خیابان موحد دانش،روبروی مسجد امام جعفر صادق،کوچه علیخانی، پلاک 4
معلولین ضایعه نخاعی

معلولین ضایعه نخاعی

حمایت از معلولین ضایعه نخاعی

خانواده های نیازمند

خانواده های نیازمند

خیریه مهرایرانیان درحال حاضر نزدیک به 470 خانواده نیازمند را تحت پوشش دارد که هر ساله به تعداد آنها افزوده می­شود این خانواده­ ها درچهار گروه عمده جای می­گیرند.

نگهداری از کودکان بی سرپرست

نگهداری از کودکان بی سرپرست

نگهداری از کودکان بی سرپرست