• 021-22291523
  • mehreiranian_charity@yahoo.com
  • خیابان موحد دانش،روبروی مسجد امام جعفر صادق،کوچه علیخانی، پلاک 4
 اهداف و برنامه های مهر ایرانیان

اهداف و برنامه های مهر ایرانیان

اهداف و برنامه های انجام شده توسط خیریه مهر ایرانیان

خدمات خیریه مهر ایرانیان

خدمات خیریه مهر ایرانیان

خیریه مهر ایرانیان خدمات متنوع زیر را به خانواد­های تحت پوشش ارائه می­دهد: نظیر خدمات رفاهی، خدمات فرهنگی آموزشی، خدمات بهداشتی و درمانی

خیریه ندای مهر ایرنیان

خیریه ندای مهر ایرنیان

آشنایی با مرکز خیریه مهر ایرانیان