• 021-26130434

  • mehreiranian_charity@yahoo.com
  • خیابان موحد دانش،روبروی مسجد امام جعفر صادق،کوچه علیخانی، پلاک 4
 اهداف و برنامه های مهر ایرانیان

اهداف و برنامه های مهر ایرانیان

اهداف فعلی و برنامه های آینده مهر ایرانیان در جهت نگهداری کودکان بی سرپرست ، کار با کودکان خیابان و توانمند سازی خانواده های نیازمند می باشد.

خدمات خیریه مهر ایرانیان

خدمات خیریه مهر ایرانیان

خیریه مهر ایرانیان خدمات متنوع زیر را به خانواد­های تحت پوشش ارائه می­دهد: نظیر خدمات رفاهی، خدمات فرهنگی آموزشی، خدمات بهداشتی و درمانی

خیریه ندای مهر ایرنیان

خیریه ندای مهر ایرنیان

خیریه مهر ایرانیان یک نهاد مردمی است که تحت نظر سازمان بهزیستی در زمینه نگهداری کودکان بی سرپرست و خانواده هاس یس بضاعت فعالیت می کند.