• 021-22291523
  • mehreiranian_charity@yahoo.com
  • خیابان موحد دانش،روبروی مسجد امام جعفر صادق،کوچه علیخانی، پلاک 4
  • موسسه خیریه ندای مهر ایرنیان

    موسسه خیریه ندای مهر ایرنیان

    مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست (تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور)

  • کمک رسانی به خانواده های نیازمند

    کمک رسانی به خانواده های نیازمند

آشنایی با مرکز خیریه مهر ایرانیان

مهر ایرانیان

درباره خیریه ندای مهر ایرانیان

نگهداری از کودکان بی سرپرست

نگهداری از کودکان بی سرپرست

درحال حاضر 20 دختر 3تا 17 ساله درخیریه به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند اغلب این کودکان بی سرپرست بوده

کمک رسانی به خانواده های نیازمند

کمک رسانی به خانواده های نیازمند

خیریه مهرایرانیان درحال حاضرنزدیک به 470 خانواده نیازمند راتحت پوشش دارد که هر ساله به تعداد آنها افزوده می­ شود ...

حمایت از معلولین ضایعه نخاعی

حمایت از معلولین ضایعه نخاعی

خیریه ندای مهر ایرانیان بیش از 200 نفر معلول ضایعه نخاعی در تهران، ورامین و پاکدشت را تحت حمایت خود دارد ...

جمع آوری هدایا و کمک ها

اهداف مرکز


اهداف مرکز

اهدای نذورات وقف و قربانی

خیرین محترم می­توانند موارد وقف یا نذورات خود را به خیریه اختصاص دهند

اهدای کمک های غیرنقدی

خیرین محترم می­توانند با مراجعه به خیریه هدایای غیر نقدی و اجناس اهدایی خودرا دراختیار مسئولین قراردهند تا این هدایا به دست کودکان یا خانواده­های نیازمند رسانده شود..

اهدای کمکهای نقدی

نیکوکاران محترم می­توانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 30200-2211 بانک تجارت شعبه برج آسمان واریز نموده و یا مستقیما به محل مؤسسه مراجعه وکمکهای خود را تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

اخبار فرزندان خانه مهر

گالری تصاویر

گالری تصاویر

اخبار

کمک رسانی به سیل زدگان

کمک رسانی به سیل زدگان

یاوران